Samarbejde med HVK

Samarbejdspartner med Hvidovre Volleyball Klub!?

Vi ønsker at være i toppen af dansk volleyball, samt være en ”bæredygtig” klub, hvilket vil sige at vi arbejder på at udvikle spillere fra egne rækker. Det stiller krav til økonomi, talent- og ungdomsudvikling.
HVK samarbejder med en række virksomheder samt med uddannelsesinstitutioner og sfo’er så vi derved sikrer at alle i Hvidovre kender ”Byens Hold” og at klubben opfattes som et kraftcenter for volleyball.
Klubben bygger på en kæmpe frivillig indsats men har også ansatte, som sammen skaber klubliv og det økonomiske grundlag via arrangementer og aktiviteter bl.a. på Roskilde Festival og lokalt.

Hvidovre kommune bakker flot op om klubben bl.a. via en reklameaftale og rammer der sikrer at vi kan tilbyde virksomheder og organisationer samarbejde med fokus på gensidig værdiskabelse.                                
Kontakt os endelig du vil høre nærmere om samarbejdsmulighederne.

De bedste hilsner 

Hvidovre Volleyball Klub
info@hvk.dk / +45 3074 7804

AKTIVERING

HVORDAN VIL I AKTIVERES?

Vi går altid ind i partnerskaber med et langsigtet perspektiv og et fokus på gensidig værdiskabelse, og derfor er det essentielt at fokusere på aktivering.
Vi samarbejder om aktivering f.eks. via billetter, kampsponsorater, kampagner, kundearrangementer, familiedage m.m. og tilbyder selvfølgelig brancheeksklusivitet.
HVK TV leverer gerne video content til mange forskellige formål. Klubbens partnere har desuden mulighed for at benytte vores spillerprofiler som ambassadører ved f.eks. produktlanceringer, kampagner eller kundearrangementer.

EKSPONERING

VIL I OGSÅ VÆRE BEDST?

Når en virksomhed er synlig sammen med Hvidovre Volleyball Klub sender det et signal til kunderne om, at virksomheden har en ambition om at levere et ambitiøst produkt. Samtidig er virksomheden synlig overfor et større lokalt netværk hvor vi kan aktivere kampagner målrettet til dit kundesegment og målgruppe.
Et Partnerskab med HVK understøtter mulighederne for at skabe tilstedeværelse, interesse, salg og ambassadører og gør dermed eksponering via HVK til et supplement til virksomhedens marketing og CSR-strategi. Hvidovre Volleyball Klub tilbyder eksponering på en lang række områder fra de traditionelle bander og bannere til vores digitale platforme og over til vores mange arrangementer og aktiviteter der giver vores fans, medlemmer og netværkskontakter unikke muligheder hos vores samarbejdspartnere. 

HOSPITALITY / EVENTS

VI HAR NOGET FOR ENHVER SMAG

Mulighederne er mange. Derfor handler det primært om, hvilken oplevelse I ønsker at jeres kunder får, når I skal pleje jeres relationer?  Klubben har forskellige primært lokale muligheder og kan derfor tilbyde de gode rammer i Frihedens Idrætscenter med alt fra den lette, stående buffet til en 3-retters fra restauranten. Hertil kan I altid nyde en kold forfriskning og et godt glas vin. Udover alt dette, har du som partner i Hvidovre Volleyball Klub også mulighed for at blive en del af klubbens fællesskab og sponsornetværk og kan efter aftale afholde virksomhedsarrangementer, møder, messer mm 

GODE RAMMER FOR NETWORKING

Klubbens Erhvervsnetværk er en central del af vores partneres muligheder. Derfor arbejdes der løbende på at skabe et attraktivt erhvervsforum hvor vores medlemmer opfordres til at fokusere deres indkøbsbehov lokalt. De er en essentiel del af de rammer der kan understøtte den tillid, der skal til, for at vi kan tilgå hinandens netværk. Vi inviterer løbende til arrangementer og arbejder for at skabe attraktive relationer og sociale arrangementer primært omkring ligakampe. Det har skabt et netværk, vi er stolte af, men som også hele tiden er under udvikling. Succesen er i høj grad medlemmernes og partnernes fortjeneste, så kom og vær med.


NETVÆRK Præsentation og profilering af samarbejdspartnere i klubbens netværk. Det er som bekendt essentielt at både klubben og samarbejdspartnere har fokus og forståelse for den fælles værdiskabende holdning til samarbejdet. Dette kan vi pleje og udnytte via forskellige arrangementer, og mødes undervejs i aftaleperioden og drøfte muligheder og ønsker. Når et netværk bruger og anbefaler hinandens virksomheder og ydelser, så skaber det gensidigt kundegrundlag og omsætning i alles interesse.


PARTNER

I HVK søger vi løbende samarbejdspartnere, og vi så heldige at nyde godt af stor opbakning fra kommune, erhvervsliv og frivillige. Et samarbejde aftales individuelt hvor partnerens bidrag holdes op mod klubbens modydelse. Der er mange muligheder, som du kan læse om her.

Hovedsponsoratet er unikt og pt. vakant. Det er yderst vigtigt for hele organisationens selvforståelse og integritet at den kommende Main Partner har den rigtige profil, så den relaterede rolle og PR udnyttes optimalt, både for klubben som helhed og for klubbens erhvervsnetværk.
Som hovedsponsor / Main Partner i Hvidovre Volleyball Klub vil du stå forrest og tegne vores ansigt udadtil - hånd i hånd med klubben. 

ARENA PARTNER

Januar 2021 blev opstarten på et nyt spændende kapitel, da klubbens nye Arena Partner ”Crowe – Registrerede Revisorer” blev lanceret.
Crowe er en international mastodont, og med ambitionen om at etablere sig i byen samt indfase en særdeles skarp CSR-profil, oplever vi nogle meget spændende og langsigtede samarbejds- og netværksmuligheder.
For Hvidovre Volleyball Klub har det været skelsættende at indgå en sådan partneraftale på et højt internationalt niveau.

TØJ & EQUIPMENT PARTNER

Partnerskabet mellem Craft Sportswear, Intersport Hvidovre og Hvidovre Volleyball Klub trådte i kraft sommeren 2023.
Med Craft som Tøj Partner er klubben i fint selskab med en lang række klubber og landshold. Det er vigtigt for klubben at have en professionel partner på dette område, og en lokal forhandler i Intersport tilfører aftalen fleksibilitet og professionel service.

HVK TV / SOME

SOME / WEB / NYHEDSBREVE Logo med link på infosiden www.hvk.dk og link på klubbens Facebookside. Lancering af samarbejdet via sociale medier og direct mail i klubbens netværk.

Profilering af samarbejdspartneren via kampagner på klubbens sociale medier, og via direct mail til klubbens medlemmer. 1.holdenes kampe live streames og eksponeres via kamplink med en række virksomheders logo.

HVK TV / LIVE STREAMING Alle hjemmekampe streames direkte. Der oprettes en kamp med links og udvalgte virksomhedslogoer. Linket deles flittigt på nettet, og på ”Hvidovre 2650” facebooksiden med over 25.000 følgere.

KAMPPROGRAM Vi trykker og udleverer kampprogrammer med holdbillede og optakt til hjemmekampe. Alle virksomhedernes logoer indgår i kampprogrammet, men ønsker du yderligere eksponering i kampprogrammet f.eks. via et fortrykt indstik, så er dette også en mulighed.

HOLDPLAKAT Hver år trykkes og udleveres omkring 3000 holdplakater med klubbens to 1.hold og samarbejdspartneres logo. Denne plakat udleveres også til ophængning i samarbejdsvirksomheder og i kommunal sammenhæng

MERCHANDISE

Da driver og afvikler rigtig mange aktiviteter – ikke mindst for børn og unge, så bliver forskelligt reklameartikler og merchandise set, brugt, solgt, og udleveret i stor stil. Derved skabes der fokus på disse produkter og navnlig virksomhedens logo og ydelser.

Disse fantastiske eksponeringsområder kan med fordel målrettes målgrupper, personer, arrangementer m.fl., så de kommer bedst muligt til deres ret. Dette kan vi sammen lægge en plan for.

SÆSONKORT OG SPONSORBILLETTER

Klubben tager entré til alle klubbens hjemmekampe, og der sælges sæsonkort som også tilbydes til samarbejdspartnere efter aftale.
Det er vigtigt for klubben at samarbejdspartnere kan opleve ligakampe og møde netværket, men også har mulighed for at invitere venner, familie, kunder eller potentielle kunder med til et arrangement.

EVENTS OG UDEBANETURE

Volleyklubben holder til i kommunale rammer, og kan arrangere virksomhedsevents i samarbejde med forpagteren i Frihedens Idrætscenter.
Denne mulighed kan komme samarbejdspartneren til gode i form af gode rammer for f.eks. møder, messe, spisning, fest, teambuilding mm. Klubben kan desuden byde ind med sponsorbilletter til udebanekampe med holdbussen efter aftale.

TRYK PÅ

Eksponeringspladser på klubbens forskellige spillere og holds kamptøj, paradedragt, trænere og ledere, eller som holdsponsor for bredde- og ungdomshold. 

VELKOMSTFLYER / OPSLAG / CSR FLYER
Når nye medlemmer henvender sig til klubben modtager de en velkomstflyer, enten en trykt eller en digital version, med en kort beskrivelse af klubben, kontakt info, og diverse andre praktiske oplysninger. Desuden har vi en CSR flyer og laver jævnligt opslag, hvor der indgår en række logoer som har interesse og relevans i dette medie.


BARTERAFTALER OG NOGET-FOR-NOGET

Hvidovre Volleyball Klub arbejder løbende på en række indtægtsgivende

arrangementer, bl.a. Hvidovre Midsommermarked ved Rebæk Sø, Genbrugshallen og ikke mindst driver klubben en større mad bod på Roskilde Festival med 230 frivillige.
I den sammenhæng har vi indgået en række ”Barter-aftaler” hvor samarbejdspartneren bidrager med sin ekspertise eller produkter.

BRANCHE EKSKLUSIVITET

Tilgangen for samarbejde er at styrke hinandens virksomheder, og bør selvfølgelig komme begge parter til gode f.eks. i form af positiv eksponering og udvidelse af kundegrundlag/omsætning.
Klubben forpligter sig til ikke at indgå samarbejdsaftaler med virksomheder i samarbejdsperioden, i umiddelbar konkurrence med samarbejdspartneren, uden forudgående godkendelse. Det er essentielt at begge parter har den fælles værdiskabende holdning til samarbejdet, og evaluerer løbende og mødes undervejs i aftaleperioden

SKOLESTÆVNESPONSOR

Med 3000 skoleelevers deltagelse og massiv online eksponering, kan denne årligt tilbagevendende begivenhed fantastisk, da vi kommer bredt ud på alle skoler og helt hjem i stuen til Hvidovres befolkning.

Præmieoverrækkelsen står byens borgmester for i forbindelse med et ligakampsarrangement.
Dette samarbejde kan sammensættes på mange måder og er derfor ikke prissat. Kom og vær med.

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)
Hvad får din virksomhed ud af CSR?
Den danske oversættelse er Virksomheders Sociale Ansvar eller virksomheders samfundsansvar. Den optimale måde for virksomheder at arbejde med CSR på kaldes "Strategisk CSR".
Det strategiske består i, at social ansvarlighed bliver en integreret del af kerneforretningen, så CSR bliver en konkurrencemæssig fordel frem for en omkostning. 

Læs mere om samarbejdsmulighederne her