Aktiviteter

Beachvolley

Medlemmer af Hvidovre Volleyball Klub og deres familie er meget velkomne til at benytte de to beachvolleybaner i Friluftsbadet Præstemosen.

Klubbens beachvolley forum

Reglerne er som følger

Normale åbningstider:

Mandag til fredag fra kl. 7.00 til kl. 19.00 

Lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 18.00


Vi har som medlem af klubben 1.ret til banerne hverdage kl. 16-20, med adgang gennem friluftsbadet hovedindgang og hvis der er lukket gennem gitterporten.


Man kan i åbningstiden altid benytte banerne hvis de er ledige, bare husk at fortælle i indgangen at I kommer fra Hvidovre VK, så behøver I ikke betale og må så ikke benytte badefaciliteterne. Når man er færdig efter lukketid skal I låse Jer ud ad porten (guld nøglen) hvor kæde skal låses. Nettene skal tages ned og på plads i rummet til højre (blå nøgle)

Linje og nøgler kan hentes efter aftale i carporten hos Henrik Petersen ( hpvolley@fasttvnet.dk  / 2887 1601) og skal leveres tilbage umiddelbart efter brug, så hvis ikke nøglerne er på plads i carporten er der andre nede og træne.

Klubben råder desuden over et mobilt Beachvolleysæt som medlemmer kan låne en dag eller to. 


Kontakt angående lån af beachvolleysættet: info@hvk.dk / 30747804 


Der er også masser af beachvolleyaktiviteter rundt omkring i landet, som man kan finde oplysninger om her: 

http://beachvolley.dk/ 

http://svbk.dk/

Den åbne skole

Se fulde projektbeskrivelse her

Oplæg til samarbejde om volleyball som tema mellem interesserede skoler og Hvidovre Volleyball Klub. Klubbens tilbud bør anskues som et forslag til samarbejde med skoler i forbindelse med "Den åbne skole", som bygger på klubbens projekt Volleyball: Læring, Bevægelse og Venskab.

Samarbejdet kan kombineres med andre for skolen vigtige aktiviteter. Det er vigtigt at tilbuddet ikke opfattes som udelukkende et volleyballprojekt, men at træningerne og spotkurserne berører mange fagligt vigtige sider som f.eks. Kostvejledning, Motorisk og fysisk træning, Kropsbevidsthed, Team Building, Idrætspsykologi og et spændende læringsforløb hvor man både skal lære fra sig og arbejde frem mod en teoretisk og praktisk test.


HVK vil med dette oplæg gerne plante nogle tanker og muligheder, og tage initiativ til nærmere dialog om mulighederne for skolen.   


Mål

 • Inkluderende og opsøgende aktivitet målrettet foreningsløse børn (selvbestemmelsesteori)
 • Valgfrit idrætstilbud for udskolingselever (7.- 9.klasse), samlet i et kvalitativt forløb med volleyball som omdrejningspunkt.
 • Fagligt boost til idrætslærerne via ugentlig praktisk sparring med specialist/mentor.
 • Via et spændende og lærerigt forløb er målet, at eleverne opnår en seriøs og brugbar erfaring med de værdier og mål der ligger som frivillig i foreningsverdenen og livet som idrætsudøver.
 • Hvidovreskoler som respekteret modstander til skolernes volleyball DM.
 • Tilbuddet kan, hvis kvalitet, opbakning og faglighed følger med, medvirke til en øget seriøsitet og respekt for idrætstilbud på Hvidovres skoler.
 • Der kan, med dette projekt som succeshistorie, dannes grundlag og politisk opbakning for et egentligt Sports College eller talentspor, som skolens elever kan blive en del af.

Middel

 • HVK og Idrætslærerne samarbejder om et forløb med så højt fagligt niveau som muligt i forhold til målgruppen, med ugentlige træninger i en stor boldhal med optimale rammer.
 • Forløbet kan indeholde et på forhånd aftalt antal spotkurser, som skal medvirke til elevens indsigt i brugbare og lærerige idrætsrelaterede områder som f.eks. styrketræning, kostvejledning, mentaltræning/idrætspsykologi og et instruktørkursus.
 • Dansk Volleyball Forbund er involveret i projektet for derved at opnå støtte til afviklingen af diverse aktiviteter.
 • Vidensdeling. Der arrangeres i forvejen trænerkurser for lærere og pædagoger hvert år, og alle skolebesøg har også til formål at sparre med idrætslærerne.
 • Alle elever modtager gratis et Hvidovre kamp/træningssæt med logo og navn samt en vanddunk.

Skolerne opnår bl.a.: 

 • Et fagligt løft for alle deltagere, bl.a. via indsigt i et nyt moderne indlæringsværktøj, volleyprogression, motorlearning, kropsbevidsthed, styrketræning, idrætspsykologi.
 • Volleyball som valgfag for skolens udskolingselever
 • Idrætsrelaterede spotkurser som en del af et seriøst forløb
 • Volleyball som en kvalitativ del af skolens idrætstilbud
 • Seriøs samarbejdspartner  

Mål for Hvidovre Volleyball Klub (HVK): 

 • Frivillighed blandt deltagerne (øget kapacitet)
 • Alle børn på skolen kender og spiller volley af og til, med så høj kvalitet som muligt
 • Idrætslærerne har kendskab til kidsvolley og er bevidst om klubben og vores samarbejde
 • Alle børn i byen kender spillet og klubben, gerne for noget positivt;)
 • Foreningsløse motiveres til at blive en del af klubben

Hvidovre Volleyball Klub

Tlf: +45 3074 7804

e-mail: info@hvk.dk


Klubbens skolesamarbejde

Hvidovre Volleyball Klub samarbejder bredt med alle interesserede skoler og institutioner i byen. På baggrund af klubbens projekt: Volleyball: Læring, Bevægelse og Venskab, kan løbende kan indgås konkrete samarbejdsaftaler med SFO'er, hvilket bl.a. betyder at klubbens stiller 120 prøvemedlemskaber til rådighed.

SFO'er og skoler besøges efter aftale, og der planlægges bl.a. forløb, kurser og skolestævner. 

 - Hvidovre VK er en proaktiv forening som har hjemmebane i Frihedens Idrætscenter og arbejder målrettet for både elite og bredde. 

- Hvidovre VK tager stor del i det sociale arbejde i kommunen, og søger bl.a. via projekterne ’Kidsvolley i Avedøre’ og 'Kidsvolley - venskab og bevægelse', at understøtte foreningsløse og unge med tokulturel baggrund deltagelse i foreningslivet. 

- Siden 2010 har over 3000 børn og unge deltaget årligt i volleyaktiviteter i byen. - HVK nyder stor opbakning fra Integrationsministeriet, Dansk Volleyball Forbund, Dansk Idrætsforbund, DGI og ikke mindst Hvidovre Kommune. 

- Klubben driver en stor madbod på Roskilde festivalen med over 200 frivillige medarbejdere for at tjene penge til klubbens aktiviteter. 

- 2011 blev året hvor vi, som en del af projektet, udvidede klubben ved at oprette en satellit i Avedøre Idrætscenter

Hvidovre Volleyball Klub  tager aktivt del i den sociale indsats bl.a. via vores integrationsprojekt, og vi arbejder med at inkludere børn og unge i idrætsmiljøet. Klubbens sportschef fungerer som projektleder og har de sociale aktiviteter som en af sine primære arbejdsopgaver. 


Vi har tilknyttet en dygtig projektarbejder og kidsvolleytræner til klubben, som skal tilføre kvalitet til projektet. Der findes ekstremt få foreninger der bruger så mange ressourcer på denne type projektarbejde, og vi vil meget gerne fortsætte og udvide aktiviteterne, og derfor søger vi løbende økonomisk opbakning og støtte.

Projektets formål:

1 Social integration: At bidrage positivt til at integrere  børn fra Avedøre stationsby i idrætsverdenen. Det er velkendt, at idræt og foreningsliv er et fremragende redskab til kulturel og social integration. Mange børn i Avedøre-området er ikke tilknyttet en forening, og ved at give børnene en tidlig kontakt med foreningsmiljøet, oplever vi, at de er markant nemmere at få tilknyttet idrætsverdenen.

2 Ny viden til lærere/pædagoger: Til projektet skal vi bruge assistance fra Idrætslærere og/eller pædagoger, da kapaciteten i hallen er op til 40 børn. Vi tilfører ny viden og inspiration (kidsvolley), uden at man behøver sende folk på kursus. Samtidig hjælper vi løbende med at finansiere volleyball-udstyr og informationsmateriale til skoler og fritidshjem.

3 Positive værdier/rollemodeller: Fremgangsmåden vil være som i moderklubben i Frihedens Idrætscenter. Her tilknytter vi løbende elever fra de ældste klasser som hjælpetrænere til kidsvolley-træningen. Derved opnår man en naturlig accept af at dedikere sig til de yngre spillere og en bedre forankring i nærmiljøet.

4 Færre foreningsløse. At tilknytte og fastholde flere ungdomsmedlemmer til Hvidovre Volleyball Klub gennem optimering af rammer og indhold i projektet ’Kidsvolley i Avedøre’, og ved at ved at gennemføre og efterleve projektet ”Et godt idrætsmiljø for børn”.

Målgruppe

Projektet startede i 2010 med at indfase kidsvolley på de 6 fritidshjem i området, dvs. indskolingsbørnene og derefter er målgruppen udvidet til mellem- og udskolingen. De foreningsløse børn opsøges og kontaktes løbende, og børnene forsøges tilknyttet Hvidovre Volleyball Klub.


Målsætninger

 1. Alle børn i området introduceres til kidsvolley og derved bevidstgøres de om muligheden for at spille i HVK.
 2. Hjælpetrænerkurser gennemføres for børn fra udskolingsklasserne, som vi forsøger at tilknytte klubben.
 3. Skoler, fritidshjem og fritidsklubber skal have kidsvolley som et aktivitetstilbud.
 4. Projektet skal gøres permanent.

Baggrund for projektet

Vi udnytter den stigende interesse der opstår for volleyball blandt børn og unge når de først har stiftet bekendtskab med kidsvolley. Kidsvolley er volleyball tilpasset børns udviklingstrin. Det er et danskudviklet koncept og det store nye inden for motoriske værktøjer og børneidræt. De senere år er kidsvolley blevet introduceret på seminarierne som en blåstempling af, at det er et fantastisk motorisk indlæringsværkstøj. Dansk volleyball forbund modtog på baggrund af udviklingen og indførelsen af kidsvolley, DIF’s fine pris ”Forbund i fokus”. Læs mere på www.kidsvolley.net.

Vi har i Hvidovre Volleyball Klub gennem de senere år med succes oparbejdet en stærk ungdomsafdeling med base i Frihedens Idrætscenter. Men vi vil gerne have hjælp til at fortsætte den gode udvikling.
I klubben har vi gennem kidsvolley-projektet ”Next generation” opnået stor succes blandt  medlemmer fra 5-års alderen og op. Vi arbejder for, at de ældste børn og unge bliver indlemmet i trænerteams for de mindste. Disse trænerteams giver gradvist de unge større ansvar, og leder dem på den måde ind i det frivillige foreningsarbejde.

Hvidovres Volleyball Klubs herrehold spiller i Elitedivisionen og spillerne fungerer som rollemodeller for alle ungdomsspillere i klubberne. De bidrager til at fastholde et kvalitativt og seriøst træningsmiljø som ungdomsspillerne på sigt kan blive en del af.
Vi ønsker at udvide vores ungdomssatsning til Avedøre-området, hvor vi ser et stort potentiale og muligheder for at skabe et projekt, til gavn for beboerne i området. I forbindelse med det opsøgende arbejde i projektet, er det ekstremt vigtigt med opbakning til at tilknytte en person i dagtimerne til disse definerede opgaver.

Vores plan er at have en dygtig person til at udvikle vores satellit-afdeling i Avedøre stationsby, med henblik på at opsøge og forsøge at inkludere alle børn, uden tilknytning til foreninger. På den måde kan vi motivere dem og introducere dem for sporten og foreningsmiljøet, og derved forsøge at tilknytte dem klubben. Desuden har klubben med hjælp fra integrationsministeriet, tilknyttet en foreningsmentor til klubben. Det vil tilføre projektet mere tilstedeværelse og kvalitet, og samtidig være medvirkende til at fastholde nye medlemmer i klubben.

Skolestævner

Uge 40 danner traditionen tro ramme om klubbens store skolevolleystævne, og over 3000 af byens skolebørn får en fantastisk oplevelse årligt. Man kan prøve kræfter med kids-/teenvolley i Frihedens Idrætscenter, Dansborghallen og Frydenhøjhallen. 

Hvidovre Volleyball Klub har hermed igen fornøjelsen af at invitere alle Hvidovres 1. 2. 3. 4. 5. og 6. klasser til deltagelse i årets skoleturneringer i volleyball i uge 40. Tidligere har vi inviteret alle årgange med, men da det har vist sig ret svært at fylde de ældre elevers turneringer op, samtidig med at vi havde ventelister i de yngste årgange, fokuserer vi nu på dem, og håber at turneringen vil vokse sig opad i årgange med tiden. Det er absolut ikke nødvendigt at have indgående kendskab til reglerne inden stævnet, det lærer både børn og voksne hurtigt. I samarbejde med Dansk Volleyball Forbund vil der undervejs i stævnet, være mulighed for at man som lærer kan få nye input og gode råd om kidsvolley. Intensionen er selvfølgelig at bidrage positivt til kvaliteten i volleyundervisningen, så børnene bliver endnu dygtigere til volleyball. 


Deltagere  Invitationen gælder i år alle børn i 1. - 6. klasse, og børnene vil komme til at spille på et niveau, som matcher deres alder. Dagen vil selvfølgelig starte med en introduktion, gennemgang af spillet og holdinddeling.


Hvornår  Turneringen afvikles traditionen tro i uge 40og her kan man se, hvilke dage klasserne kan tilmeldes.   


Læs mere her og her 


Hvidovre Volleyball Klub

Tlf.: +45 3074 7804